Onderhandse lening

onderhandse lening

Normaal gesproken ga je voor een lening naar een bank. Of eventueel een andere kredietverstrekker, zoals een verzekeringsmaatschappij. Echter, het is ook mogelijk een onderhandse lening af te sluiten. 

Een onderhandse lening is een lening waarbij er geen bank of kredietverstrekker aan te pas komt. Hierbij dien je dan wel een beroep te doen op een vriend, familielid of andere bekende. Op die manier kan je goedkoop lenen. Of soms voor kleine bedragen zelfs geld lenen zonder rente.

De voordelen van een onderhandse lening afsluiten

Het voordeel zit het hem vooral in de lage rentestand. En het feit dat deze lage rentestand bij een consumptief krediet niet geheel naar voren komt. Want je betaalt op dit moment nog steeds tussen de 4% - 7% voor een consumptief krediet.

Wat nu als je iemand kent die spaargeld op zijn rekening heeft staan en dit wel aan jou zou willen uitlenen? Stel dat je deze persoon een rente van 2% - 3% vergoedt, dan zijn beide partijen beter af.

Maak duidelijke afspraken en zet deze op papier

Als het om geld gaat, dien je echter wel voorzichtig te zijn. Zet daarom altijd alle afspraken op papier. Dit om problemen achteraf te voorkomen. 

En betaal op tijd de lening terug. Indien je geld leent van een bekende, betekent dit niet dat je jezelf niet aan de gemaakte afspraken hoeft te houden.

Het nadeel van lenen van een bekende

Geld lenen van een bekende is altijd een risico. Je dient er dan ook ten alle tijden voor te zorgen dat je de gemaakte afspraken nakomt. 

Het laatste wat je wilt is ruzie over een lening die is verstrekt en die je niet kunt terugbetalen. 

In de praktijk gebeurd dit helaas nogal eens. Je zou zeker niet de eerste zijn die in rechtbank dient te verschijnen voor een geschil betreffende een onderhandse lening. En met zekerheid ook niet de laatste.

Een onderhandse lening via een platform aanvragen

Je kun ook een onderhandse lening afsluiten, waarbij er geen tussenkomst van een bank noodzakelijk is. En ook geen bekende. Hiervoor kan je jezelf wenden tot een platform waar particulieren aanbieden om een lening te verstrekken. 

Onderhands betekent letterlijk zonder ambtelijke tussenkomst. Dit is een erg letterlijke vertaling. In de praktijk wordt het vaak gebruikt in de content dat er geen sprake is van tussenkomst van een derde partij. En dan bij lening de tussenkomst van een bank.

Je zou dus kunnen beargumenteren of een platform voor particuliere leningen wel echt onderhandse leningen zijn. Mijn inziens gaat dit echter wel op. De eigenaar van het platform is eigenlijk meer een bemiddelaar. 

Je leent uiteindelijk het geld uit aan een particulier en niet aan het platform. Hetzelfde geldt wanneer je een lening afsluit. In dat geval leen je van een particulier en niet van het platform.

Meer rente ontvangen met een particuliere lening

Spreek een marktconforme rente af

Zoals voor alle leningen geldt dat geld lenen geld kost, gaat dit ook op voor een onderhandse lening. 

Een uitzondering kan zijn indien je snel een klein bedrag leent van een vriend of kennis. 

Je dient echter wel het begrip marktconforme rente in de gaten te houden. Indien je een bedrag leent aan iemand, zonder daar rente over te heffen dan kan het door de belastingdienst als schenking worden aangemerkt. En dat is uitermate vervelende want dan dien je schenkingsbelasting af te dragen.

Het begrip marktconforme rente is een abstract begrip. Er zijn geen vaste percentages waaraan je dient te voldoen. Het rentepercentage dient echter ongeveer gelijk te zijn aan de rente van eenzelfde  lening, indien je deze zou afsluiten bij een lening bij een derde.

Het is dan ook verstandig om vast te leggen in een contract wat de gekozen rente is. En bovendien hoe deze rente tot stand is gekomen. Je kan dit eenvoudig doen door een overzichte van vergelijingssite te printen en dit als bijlage te voegen bij het contract van de onderhandse lening.

Naast de rente die je in een contract ook andere zaken vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer het bedrag terug te betalen is. 

Kijk uit met geld lenen van een onbekende

Kijk uit met het afsluiten van een onderhandse lening van een onbekende. Er zijn altijd mensen die misbruik willen maken van andere mensen die in de problemen zitten. 

Zo zijn er verhalen bekend van woekeraars die onderhands geld uitlenen en dit tegen woekerrentes. Daarnaast, betaal je niet op tijd terug, dan heb je een serieus probleem. 

Dit zijn doorgaans namelijk niet de vriendelijkste  mensen die op deze manier leningen verstrekken.

Goedkoop geld lenen

Goedkoop geld lenen

Goedkoop geld lenen hangt van twee factoren af. Enerzijds kan je zelf op zoek gaan naar een lening met een lage rente. Daarnaast ben je ook afhankelijk van de algemene rentestand op het moment dat je een lening afsluit. 

Meer en meer mensen sluiten leningen af. Maar sluiten zij wel altijd de meest goedkope lening af?

De huidige lage rentestand

De rentestand is nu al enige jaren erg laag. Zeker bij hypotheken zie je dit ook terug. Het is zelfs mogelijk om een hypotheekrente met een rentevaste periode van 10 jaar net onder de 1 procent af te sluiten. Dit is echt historisch laag en kan je met recht goedkoop geld lenen noemen.

Zeker als je dan ook de hypotheekrente aftrek in ogenschouw neemt. Je kan dan bijna geld lenen zonder rente te betalen.

Je kan dus echt profiteren van een lage rentestand. Dit maakt het kopen van een huis dan ook zo aantrekkelijk. Zeker gezien het feit dat de huren relatief hoog zijn en daarnaast ook jaarlijks zullen blijven stijgen.

Het bepalen van de rentevastperiode

Wel is het de vraag wat nu verstandig is qua rentevast periode. Leg je de hypotheekrente vast voor de gehele looptijd van de hypotheek van 30 jaar, zelfs dan kan je dit doen tegen een rente van onder de 2%. Dit is nog steeds goedkoop geld lenen vanuit een historisch perspectief.

Je betaalt dan echter wel ongeveer 0,7% meer aan hypotheekrente. Aan de andere kant geeft je dit wel zekerheid dat je precies weet waar je aan toe bent. Want leg je de rente 10 jaar vast en profiteer je van deze absurd lage rente van minder dan 1%, dan kan het zo zijn dat je na 10 jaar opeens veel meer gaat bepalen.

Niemand kan de rente op lange termijn voorspellen

Renteverwachtingen zijn voor de korte termijn nog wel terug te vinden op het internet. Maar niemand kan voorspellen wat de rente over 10 jaar zal zijn. 

Ook al zijn er misschien economen die dit wel beweren, dat is in mijn ogen gewoon puur speculeren en gokken.

De rente van consumptieve kredieten

De rentes voor consumptieve kredieten, zoals een doorlopend krediet of persoonlijke lening, zijn ook relatief laag. Echter nog wel een behoorlijk stukje hoger dan de hypotheekrente. 

Bij deze leningen vind je rentes die zo rond de 4% liggen. Historisch gezien is dit ook erg laag. Maar aan de andere kant, als je ziet dat de spaarrente nul is, is dit eigenlijk nog een beste hoge rente.

De opkomst van alternatieven om te lenen

Dit heeft er toe geleid dat er meer en meer bedrijven komen met een platform, waarbij er geld geleend en uitgeleend kan worden, zonder de tussenkomst van een bank. 

Want de 4% verschil tussen het niet vergoeden van spaarrente en de rente die in rekening wordt gebracht bij een klant, is pure winst voor een bank.

Dus wat nu als je een spaarder toch nog een enigszins redelijke rentevergoeding verstrekt en daarnaast degene die geld leent een rente aanbiedt, die beneden de marktrente voor consumptieve kredieten aanbiedt? Dat is de gedachtegang van bedrijven zoals Lender en Spender

Particulier geld lenen en uitlenen

Zij maken goedkoop geld lenen namelijk nog goedkoper. Dit door gewoonweg de particulieren direct met elkaar in verbinding te brengen. Op die manier worden de kosten van banken en niet te vergeten hun winstmarges vermeden.

Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer mensen kiezen voor het op deze manier goedkoop geld lenen. En aan de andere kant ook steeds meer mensen deze methode kiezen om toch nog een rendement op spaargeld te ontvangen. 

Wil je een lening aanvragen, dan zou je ook het aanbod van particuliere leningen eens kunnen bekijken. Je hebt dan een goede kans dat je op dit manier een goedkope lening kunt vinden.

Vergelijken heeft altijd zin

Het is ook zinvol om op internet op zoek te gaan naar de goedkoopste lening. Er zijn meer dan voldoende vergelijkingssites beschikbaar. Op een dergelijke site kun je een lening vergelijken en vervolgens kun je kiezen welke lening nu het goedkoopst is. 

Vergelijken is eigenlijk een must bij goedkoop geld lenen.

Een offerte aanvragen is eenvoudig en vrijblijvend

Een offerte aanvragen is via dergelijke websites ook vrij eenvoudig. Het gaat dan in eerste instantie om een vrijblijvende offerte, zodat je vooraf goed kunt beoordelen wat de lening je nu gaat kosten. 

Het  kiezen voor de beste voorwaarden kan je een aardig aantal procenten aan rente schelen. Het effect op de totale kosten van de lening kan dan al snel oplopen tot vele honderden euro`s.

Hoeveel geld kan je goedkoop lenen?

Hoeveel u kunt lenen hang af van uw persoonlijke situatie. Het inkomen speelt hier een belangrijk rol, maar ook de vaste kosten. En niet te vergeten eventueel andere leningen die je hebt openstaan of een negatieve BKR codering kan ook roet in het eten gooien.

Leningen met een korte looptijd, zoals een minilening hiervan het ultieme voorbeeld is, zijn vaak duurdere leningen. 

Het rentepercentage is bij dit soort lenen vaak dermate hoog dat er geen sprake is van goedkoop lenen. 

De minimale looptijd bij een consumptief krediet is doorgaans 6 maanden en de maximale looptijd kan wel oplopen tot meer dan 10 jaar. Bij een minilening daarentegen is de kortste looptijd 30 dagen en de langste looptijd is 90 dagen. 

Dus je kunt eigenlijk wel stellen dat geld lenen met een korte looptijd een dure optie is om geld te lenen.