Geld lenen zonder rente

Je ziet op de tv vaak de slogan “geld lenen kost geld” voorbijkomen. En dit is eigenlijk gewoon een feit. Een enkele uitzondering daargelaten. Geld lenen zonder rente is dan wel mogelijk, maar slechts in beperkte mate. 

Heb je geld nodig, bekijk dan eens onderstaande mogelijkheden.

Het gebruik van een creditcard

Het principe van een creditcard is dat je jouw maandelijkse uitgaven achteraf betaalt. Doe je een aankoop aan de begin van een periode, dan leen je eigenlijk dit bedrag voor de rest van de maand. 

Bovendien is het ook vaak zo dat je nog een extra betalingstermijn krijgt, voordat je daadwerkelijk de rekening van de creditcard dient te betalen. 

Bij visa betaal je bijvoorbeeld geen rente indien je het saldo binnen 21 dagen overmaakt. Op die manier kan je dus in het uiterste geval bijna 7 weken geld lenen zonder rente. 

Maar let wel op. Betaal je niet binnen deze 21 dagen, dan ga je opeens een erg hoge rente betalen. 

Bij te laat betalen van een creditcard rekening betaal je maar liefst 14% rente. Dan is er plaats van geld lenen zonder rente opeens sprake van geld lenen tegen een zeer hoge rente.

Geld lenen van familie of vrienden

Je kan ook proberen geld te lenen van een familielid of een vriend. Zij zullen jou normaal gesproken geen rente in rekening brengen.

Wel zijn wij persoonlijk van mening dat je erg dient uit te kijken met het lenen van geld van een familielid of vriend. Het niet terugbetalen of later terugbetalen dan afgesproken, kan eenvoudig ruzie opleveren. 

En dat is iets wat je natuurlijk niet wilt. Zorg er dan ook altijd voor dat je jezelf aan de afspraken houdt. 

Leen dus geen geld, waarvan je niet zeker bent dat je dit ook echt tijdig kunt teruggeven aan de vriend, broer of zus.

Houdt bij een onderhandse lening wel de richtlijnen van de belastingdienst in de gaten. Bij een kleine lening van een bedrag zoals een 1000 euro zal dit niet zo'n vaart lopen. 

Gaat het echter om grotere bedragen dan zijn er richtlijnen betreffende de rentevergoeding die je in acht dient te nemen. Doe je dit niet, dan kan de fiscus het als een schenking zien en schenkingsbelasting in rekening brengt.

Kopen op afbetaling

Bij een koop op afbetaling wordt er ook regelmatig een lening verstrekt, zonder dat er rente in rekening wordt gebracht. Dit wordt gedaan om een verkoop te realiseren. 

Indien je het geld niet hebt, maar je kan het lenen zonder dat je rente hoeft te betalen, dan wordt het extra interessant gemaakt om toch tot de aankoop over te gaan.

Wel is het vaak zo dat deze gratis financiering slechts tijdelijk is. Bijvoorbeeld de eerste twee jaar geen rente, maar daarna ga je wel rente betalen. Het is dan ook verstandig om je niet volledig blind te staren op de periode dat je geen rente hoeft te betalen.

Want wat is de rente na de rentevrije periode? Is deze niet toevallig erg hoog, zodat je uiteindelijk misschien zelfs nog meer gaat betalen. 

Eerst sparen in plaats van geld lenen

In onze opinie is het verstandig om te proberen de gehele lening af te lossen in de periode dat je geen rente dient te betalen. Want, ga je na deze rentevrije periode alsnog rente betalen, dan kan de aankoop die je doet extra duur uitvallen.

Eerst geld sparen alvorens de aankoop daadwerkelijk te doen kan in dat soort gevallen verstandiger zijn. Alvorens een lening af te sluiten, is het verstandig hier eerst eens goed over na te denken.

Studentenlening via DUO

Als student zijnde kan je via een studielening bij DUO in eerste instantie ook geld lenen zonder rente. 

Dit is echter ook eindig. Na afloop van de studie wordt deze renteloze lening omgezet naar een rentedragende lening.. 

Deze rente is echter lager dan dat je een lening bij een bank in de vorm van een doorlopend krediet of persoonlijke lening zou afsluiten.

Wel gaat het om een variabele rente. Het zou dus zo kunnen zijn dat de rente in de toekomst fors hoger kan uitvallen.

Goedkoop geld lenen

Naast de mogelijkheden om geld te lenen zonder rente, zijn er ook nog mog mogelijkheden om goedkoop geld te lenen. 

Een particuliere lening kan je bijvoorbeeld geld besparen. Via een particuliere lening kan je namelijk tegen gunstige voorwaarden lenen. Dit is een van de nieuwe financiële producten waarvan je kan profiteren, om zodoende de beste deal, in de vorm van de laagste rente, voor jouw lening te vinden.

Wel dien je te voldoen aan strikte criteria om op deze manier in aanmerking te komen voor een lening. 

Het zijn namelijk particulieren die op deze manier hun geld uitlenen en zij willen zekerheid hebben dat zij hun geld weer terugkrijgen. Jouw financiële situatie dien je dan ook op orde te hebben, om überhaupt voor een particuliere lening in aanmerking te komen.

Een gratis hypotheek van familie

Zoals hierboven aangegeven dien je bij het verstrekken van een lening aan een familielid de richtlijnen van de belastingdienst in acht te nemen.

Bij het verstrekken van een hypotheek, aan bijvoorbeeld een kind of kleinkind, zijn er echter fiscale constructies mogelijk die het voor de hypotheeknemer gratis kunnen maken. Of zelfs dat je geld toe krijgt op de hypotheekrente.

Heb je snel geld nodig?

Indien je snel geld nodig hebt, dan bestaat er ook bepaald soort leningen waarbij je binnen 24 uur geld kunt lenen. Dit zijn de minilening die ook wel flitskredieten worden genoemd. 

Dit is echter zeker geen geld lenen zonder rente. Integendeel, dit is geld lenen tegen een zeer hoge rente.

Kan je geen lening krijgen in de vorm van een doorlopend krediet, persoonlijke lening, of een beroep doen op  één van de bovengenoemde soorten leningen, dan is dit echter wel een lening waarmee je alsnog over geld kunt beschikken.

Onze website is puur informatief. Wij adviseren of bemiddelen niet.