Geld lenen zonder rente en Verzekeringen

Geld lenen zonder rente wordt door consumenten gezocht voor verschillende redenen. Zo wordt geld geleend voor een studie, auto, vakantie of gewoon voor een nieuwe wasmachine. De redenen voor geld lenen zijn uitlopend. Zoals we weten kan geld lenen zonder rente bij islamitische banken, werkgever of familie. Verzekeringen afsluiten kan echter niet bij deze partijen. Geld lenen zonder rente is gemakkelijk, maar helaas is een verzekering zonder premie niet mogelijk. Verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de auto verzekeringen, gaan immers gepaard met premies. Deze premies zorgen ervoor dat wanneer een schade ontstaat u deze (deels) vergoed krijgt, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Geld lenen zonder rente

Geld lenen zonder rente is natuurlijk goedkoper dan geld lenen met rente. Echter zijn de mogelijkheden van geld lenen zonder rente wel een stuk beperkter dan geld lenen met rente. Geld lenen tegen een lage rente is veelal meer mogelijk dan geld lenen zonder rente. Zo kan je geld lenen met een lage rente bij de IB-Groep in de vorm van een studentenlening of bij de Gemeentelijke Krediet Bank in de vorm van een sociale lening. Bij de laatstgenoemde leenvormen zijn er wel bepaalde voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Zo geldt bij een studentenlening dat de leenaanvrager student moet zijn. Om in aanmerking te komen voor een sociale lening moet de leenaanvrager onder andere een laag inkomen en schulden hebben.

Verzekeringen

Net als met leningen, zijn ook bij de verzekeringen een verschil tussen de kosten. Zo kunnen bijvoorbeeld de auto verzekeringen flink verschillen in premies, maar ook de voorwaarden kunnen sterk verschillen. Het is dan ook verstandig om leningen, maar ook verzekeringen te vergelijken op kosten en voorwaarden.

Waarom geld lenen?

Hedendaags leent eenderde van de consumenten geld, maar waarom leent een groot deel van de Nederlandse bevolking nu geld?

Het overgrote gedeelte van de verstrekte leningen zijn hypotheken. Het overgrote gedeelte van het hypothecaire krediet dient ter financiering van de aanschaf van het eigen huis van de debiteur. De gewone consumentenkredieten, oftewel de gewone leningen, worden voor drie kwart aangewend om auto’s mee te financieren. Niet voor niets hebben de meeste banken in Nederland autoleningen in hun assortiment. Daarnaast lenen veel mensen geld voor een woninginrichting en -verbetering, alsmede boten en caravans zijn veel voorkomende bestedingsdoelen. Bij persoonlijke leningen en doorlopend geldkrediet is de besteding van het krediet dikwijls niet bekend bij de kredietgever, en blijkt dus ook niet uit de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waarom mensen geld lenen kan dus vanwege verschillende redenen. Wat wel duidelijk is dat iedereen een goedkope lening wilt. Geld lenen zonder rente is natuurlijk de goedkoopste manier, maar helaas niet altijd realiseerbaar. Zo is het onmogelijk om een hypotheek te verkrijgen zonder de betaling van een rente. Kleine bedragen geld lenen kan wel zonder rente. Geld lenen zonder rente kan onder meer via familie of een werkgever.

Onderhandse lening

Geld lenen zonder rente kan zoals al eerder vermeld bij uw sociale netwerk. Geld lenen bij de kredietverstrekkers, zoals banken en financieringsmaatschappijen, zijn vaak duurder dan wanneer u geld leent van een kennis, familielid of werkgever. Geld lenen bij familie of kennissen wordt ook wel onderhandse lening genoemd.

Overeenkomst onderhandse lening

Wanneer u geld gaat lenen bij familie of andere bekenden, een onderhandse lening, kunt u het beste de afspraken ook schriftelijk vastleggen. Volgens de wet zijn mondelinge afspraken ook rechtsgeldig, echter zijn mondelinge afspraken vaak moeilijker te bewijzen dan schriftelijke afspraken. Een onderhandse lening bevestigen middels een overeenkomst kan dan voor garantie zorgen. Een overkomst onderhandse lening, ook wel contract onderhandse lening genoemd, is gewoonweg een schriftelijke weergave van afspraken tussen de partijen: geldverstrekker en geldnemer. Met een overeenkomst onderhandse lening creëert niet alleen de geldverstrekker duidelijkheid, maar ontstaat er ook meer duidelijkheid voor u. Met een contract onderhandse lening voorkomt u misverstanden.

Wanneer geld lenen tot een juridisch geschil kan een overeenkomst onderhandse lening als bewijslast worden gezien. Een overeenkomst, contract, onderhandse lening is weliswaar niet door een notaris opgemaakt, maar wel degelijk door de rechter als bewijs gezien worden. Het is dan aan de tegenpartij om dit te weerleggen.

Geld lenen zonder rente kan prima met een onderhandse lening, maar zorg dan ook voor een overeenkomst onderhandse lening. Op het internet kunt u een modelovereenkomst onderhandse lening vinden.

Geld lenen bij de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB)

Geld lenen bij de Gemeentelijke Krediet Bank, GKB,  kan weleens de uitkomst zijn wanneer u goedkoop of zelfs zonder rente geld wilt lenen.

In Nederland zijn er zo’n 52 gemeentelijke kredietbanken werkzaam. De gemeenteraad beslist zelf of er een gemeentelijke kredietbank werkzaam zal zijn in een gemeente. Gekeken wordt dan ook naar de behoefte van de mensen van een gemeente.

Bijna alle Nederlanders kunnen van de diensten van een Gemeentelijke Krediet Bank gebruikmaken. De GKB is echter vooral in het leven geroepen voor zogenaamde sociale leningen. Sociale leningen zijn goedkope leningen of zelfs leningen zonder rente voor mensen die echt in de problemen zitten. De Gemeentelijke Krediet Bank werkt dan ook samen met schuldhulpverleners en is zelf ook actief bezig met schuldhulpverleningen.

Indien u geld wilt lenen zonder rente kunt u dus eventueel terecht bij de Gemeentelijke Krediet Bank. Bedenk dan wel dat toch niet iedereen zonder rente geld kan lenen bij de GKB. U kunt altijd bij uw gemeente informeren of er een Gemeentelijke Krediet Bank is en wat dan de voorwaarden zijn voor een lening via de Gemeentelijke Krediet Bank.

Tevens kunt u ook geld lenen tegen commerciële voorwaarden bij een Gemeentelijke Krediet Bank. U betaalt dan wel degelijk rente, maar misschien is deze wel gunstiger dan bij de banken of financieringsmaatschappijen.

Financieel woordenboek voor Geld lenen

Wanneer u op zoek bent naar geld lenen zonder rente zult u erachter komen dat geld lenen zonder rente niet zal lukken bij de meeste banken in Nederland. U moet dan een lening afsluiten tegen een zo laag mogelijk rentetarief. Tijdens het vergelijken van leningen zult u een aantal financiële termen tegenkomen. Deze financiële termen zetten we voor u even op een rij. Hierdoor kunt u wellicht makkelijker sneller, maar ook met kennis een lening vinden:

  • Kredietgever

De kredietgever is diegene die de lening gaat verstrekken. Een kredietgever wordt dikwijls ook een geldverstrekker genoemd. De bekende kredietgevers zijn banken en financieringsmaatschappijen.

  • Kredietnemer

De kredietnemer is de geldlener. In vele teksten wordt de kredietnemer ook een consument genoemd, alhoewel niet elke consument een kredietnemer hoeft te zijn.

  • Kredietsom

De kredietsom is het geleende bedrag. Wanneer u geld wilt lenen gaat u ook bepalen welk bedrag u wilt lenen. Dit bedrag is dan de kredietsom.

  • Kredietvergoeding

De kredietvergoeding is de vergoeding die tijdens de looptijd voor het krediet betaald moet worden. U betaalt bij het geld lenen dus niet alleen de kredietsom, geleende bedrag, terug, maar ook moet u een vergoeding betalen. Vergoeding bestaat dikwijls uit rente, maar een vergoeding kan ook bestaan uit bijvoorbeeld administratiekosten. Banken willen geld verdienen en doen dit middels een kredietvergoeding. Wanneer u u wilt geld lenen zonder rente zult u dikwijls geen kredietvergoeding te hoeven betalen, gezien geld lenen zonder rente merendeel gebeurd in de privé-sector. Een kanttekening is wel bij de minileningen. Vaak worden bij de minileningen geen rentes genoemd, maar kosten. Deze kosten zijn dan ook een kredietvergoeding. Read the rest of this entry »